Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 26/01/2017 VBZR start eigen crowdfunding De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst kijkt aan tegen een serieuze financiële domper. Na 27 jaar dienst en een duizendtal reddingsacties heeft de stuurboordmotor van de reddingsboot Straffe Hendrik het begeven. Om de nodige centjes in het laatje te brengen voor de herstelling starten de redders nu met een eigen crowdfunding. VBZR start eigen crowdfunding

De reddingsboot Straffe Hendrik werd in 2010 door de VBZR met eigen middelen aangekocht bij de collega's van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De door de KNRM in 1990 in de vaart genomen reddingsboot, destijds de 'Prinses Margriet' gedoopt, was bij de aankoop niettegenstaande de vele interventies nog in goede staat.

Jongstleden woensdag 11 januari echter, tijdens een dringende interventie, kreeg de bemanning van de Straffe Hendrik te kampen met problemen, de oliedruk viel plots weg en de motor maakte een onheilspellend geluid. Terug afgemeerd in de haven bleek bij inspectie dat de stuurboordmotor gesneuveld was.

De reparatie, zo blijkt, zal ongeveer 50.000 euro kosten. Een serieuze financiële opdoffer voor de VBZR. Maar de vrijwilligers blijven echter niet bij de pakken zitten en starten met een eigen crowdfunding.

"Het feit dat de Blankenbergse zeereddingsdienst een vzw is die met onbezoldigde vrijwilligers werkt is dit momenteel de enige optie", zegt voorzitter Joeri Vermoere. "Er is geen speelruimte in het budget en de beperkte overheidssteun kan nog enkele maanden op zich laten wachten. Om de Straffe Hendrik weer inzetbaar te hebben voor reddingsacties zijn we op zoek naar 50.000 euro om een revisie uit te voeren van beide motoren."

De vrijwilligers van de VBZR hebben onze redactie gevraagd om de nodige ruchtbaarheid te willen geven aan de geldinzamelactie. De Straffe Hendrik is voor de hen immers onmisbaar om de veiligheid van de redders te kunnen garanderen, zelfs bij de slechtste weersomstandigheden. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Elk bedrag, hoe klein ook, is meer dan welkom. Om de crowdfunding gemakkelijk te maken heeft de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst een speciale pagina aangemaakt op hun website. Bedrijven, handelaars of sympathisanten mogen eigen verzamelacties op poten zetten en ze via de website registreren.

Doneren kan via: Steun de VBZR -Maak de Straffe Hendrik weer varende!

© www.krantvanblankenberge.be