Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 03/02/2017 Blankenberge zal het moeten stellen zonder Seniorenprinsenpaar Dit jaar gaat de tiende editie van het 'Senioren Carnavalsbal' niet door. Officieel liggen het gebrek aan kandidaten en problemen met de verwarming in het CC Casino aan de basis van de beslissing ... maar blijkbaar er is meer aan de hand. De Seniorenraad en de Confrérie v/d Leute, die tot nu toe samen het evenement organiseerden, liggen in de clinch. Blijkbaar hebben ze elk een ander idee over de invulling ervan.

Het feit dat het Carnavalsbal voor 55-plussers niet doorgaat en er daardoor dit jaar geen Seniorenprinsenpaar de scepter zal zwaaien in ons steedje heeft de laatste dagen voor wat commotie gezorgd. Als Krant van Blankenberge willen we geen olie op het vuur gooien maar wel ons lezerspubliek informeren van hoe de vork in de steel zit. We staken ons licht op bij Suzie Coeck en Carlos De Deyne, respectievelijk voorzitter van de Seniorenraad en de Confrérie v/d Leute. We polsten ook bij de schepenen Katrien Van Ryssel en Daphné Dumery die vanuit hun bevoegdheid elk achter het standpunt van hun vereniging blijven staan.

Carlos De Deyne en Suzy Coeck in betere tijden op de eerste editie van het Seniorenprinsenbal in 2008
Carlos De Deyne en Suzy Coeck in betere tijden op de eerste editie van het Seniorenprinsenbal in 2008.

Op de persconferentie van de Confrérie v/d Leute was het reeds duidelijk dat er een haar in de boter zat. Voorzitter Carlos De Deyne kondigde aan dat het voor hem onzeker was of de verkiezing van het Seniorenprinsenpaar zou kunnen doorgaan. Voor zo ver hij wist waren er tot op heden geen kandidaten. Hij hekelde de samenwerking met de Seniorenraad en zei dat het hoogst tijd was om aan de formule een ander elan te geven. Ook de senioren zelf kregen een veeg uit de pan omdat ze zich blijkbaar niet langer willen engageren om eens een namiddag uit de bol te gaan en plezier te maken. Dit kan nochtans anders, zei Carlos, maar dan moeten beide organiserende partijen daar werkelijk werk willen van maken.

Bij seniorenraadvoorzitter Suzy Coeck is deze aanval van Carlos De Deyne in het verkeerde keelgat geschoten. "De manier waarop Carlos de senioren en de Seniorenraad afschilderde heeft mij gechoqueerd", zegt Suzy. "Zelf was ik trouwens niet uitgenodigd op de persconferentie, maar ik heb zijn toespraak kunnen zien op Facebook. Nadien heb ik contact opgenomen met de bevoegde schepen voor senioren Katrien Van Ryssel om te zien wat we zouden doen. In de eerste instantie wilden we er alsnog een gewoon carnavalsbal van maken, maar bij gebrek aan kandidaten en door de problemen met de verwarming in de zalen van het CC Casino hebben we dan toch maar beslist om het niet te laten doorgaan. Meer was er volgens mij niet aan de hand."

Suzy vertelt verder ... "Maar na wat ik de voorbije dagen heb gelezen in de media, dat er geen samenwerking was met de Confrérie, wens ik daarop toch wel eens te reageren. Eerst en vooral, het Seniorencarnavalsbal is een organisatie van de Seniorenraad. Wij hebben dit vanuit de Seniorenraad tien jaar geleden opgestart in Het Witte Paard. Het klopt dat we de Confrérie toen gevraagd hebben om ons te helpen met de praktische invulling, en dat is ook zo gebeurd. Maar de eigenlijke organisatie en het initiatief is van ons uitgegaan. De Confrérie heeft nooit zelf een verkiezing van een Seniorenprinsenpaar georganiseerd, ook niet in het verleden. Heel vroeger toen de Seniorenraad nog niet bestond werd dit wel georganiseerd door de Raad van de Derde Leeftijd. Wij hebben het in 2008 nieuw leven ingeblazen met de bedoeling kandidaten te vinden binnen de seniorenbonden. Carlos wou er destijds net als bij de gewone Prinsenverkiezing er een kaartverkoop aan koppelen, maar dat vonden wij niet kunnen. Op een bepaald moment heeft de Confrérie dan gezegd dat het verkozen Seniorenprinsenpaar moest deelnemen aan de Carnavalstoet, de Bloemenstoet, enz ... ook dat vinden wij een stap te ver gaan en wellicht is dit één van de redenen waarom we moeilijk kandidaten vinden. Onze senioren willen gewoon een gezellig carnavalsbal. Ook het verwijt dat we niet zouden gezocht hebben naar kandidaten, moet ik ten stelligste ontkennen. In onze schriftelijke mailing die elk jaar wordt doorgestuurd naar alle 55-plussers in Blankenberge staat een duidelijke oproep dat we op zoek zijn naar kandidaten. Ook in de digitale nieuwsbrieven is de oproep in november, december en januari verschenen. Daarnaast hebben we een mail gestuurd naar alle carnavalsverenigingen met een oproep naar kandidaten en om eventueel op één of andere manier mee te werken aan ons bal. Dus nu durven te beweren dat we er niets voor doen vind ik heel erg. Ook de opmerking dat de 55-plussers door het afschaffen van het bal vinden dat wij hen zogenaamd in de kou laten staan, kan ik niet begrijpen ... waarom stellen ze zich dan geen kandidaat? Ikzelf wil er in geen geval een politieke kwestie van maken ... maar het ziet er naar uit dat het die kant opgaat. Persoonlijk vind het wel erg dat we na jaren seniorenwerking nu pas aandacht krijgen in de media en 55-plussers voor sommigen plotseling zo belangrijk zijn."

Hoe het verder moet is voorlopig nog een groot vraagteken. Zoals het er nu uitziet is het water wellicht nog veel te diep om nu reeds gesprekken aan te knopen. Eén ding is zeker, als beide partijen na carnaval niet opnieuw rond de tafel gaan zitten, dan zou het best eens kunnen dat er naar de toekomst toe geen Seniorenprinsenpaar meer wordt verkozen in Blankenberge.

Suzy Coeck: "Op dit moment kan ik daar nog niet veel over zeggen. Ik moet dit samen met mijn bestuur nog bespreken en ook met mijn schepen Katrien Van Ryssel. Ik heb enkel verantwoording af te leggen tegen over haar."

Carlos De Deyne is formeel: "Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden waar we naar toe gaan met het Prinsenbal voor de senioren. Je gaat me toch niet zeggen dat die mensen niet meer anders kunnen dan op zo'n namiddag enkel samenkomen om een koekje eten? Daar geloof ik niets van. De Seniorenraad moet eens durven luisteren naar haar senioren. Wij hebben in elk geval de intentie om naar volgend jaar toe er opnieuw iets van te maken. Als we daarvoor het concept wat moeten bijsturen voor ons geen probleem, we willen daarvoor gerust rond de tafel zitten. Eén ding wil ik wel benadrukken ... het is nog altijd de Confrérie die in Blankenberge de Prinsenverkiezing en de verkiezingen van het Jeugdprinsenpaar en het Seniorenprinsenpaar in handen heeft. Dit staat trouwens zo vermeld in onze statuten."

De twee hoofdrolspelers en hun bevoegde schepenen die we aan de lijn hadden hebben elk hun verhaal kunnen doen. Wij hebben geprobeerd om aan de hand van deze gesprekken alles op een rijtje te zetten. We laten het over aan de lezer om zijn of haar conclusie te trekken. In het artikel hebben we ons beperkt om enkel de standpunten van de twee voorzitters weer te geven, wat niet wil zeggen dat de bijdrage van beide schepenen daarom minder verhelderend was. We vonden het alleen verstandiger om de politiek er buiten te laten ... dit om gesprekken van de mensen die na carnaval terug rond de tafel moeten zitten niet te bemoeilijken.

© www.krantvanblankenberge.be