Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 13/02/2017 CD&V: 'Mobiliteitsplan blijft dode letter' De herziening van het mobiliteitsplan in Blankenberge werd door het stadsbestuur voor het eerst op de agenda geplaatst op de gemeenteraad van 8 september 2015. De actualisering van het huidig mobiliteitsplan werd toegekend aan het studiebureau van de West-Vlaamse Intercommunale WVI. De opdracht werd geraamd op 96.800 euro, inclusief btw. 'Ondertussen zijn we bijna anderhalf jaar later en blijven we nog steeds op onze honger zitten', klikt het bij oppositiepartij CD&V. CD&V: 'Mobiliteitsplan blijft dode letter'

"Ondanks verschillende verklaringen en aankondigingen in de pers blijven we nog steeds op onze honger zitten wat betreft de totale mobiliteitsvisie van het stadsbestuur", zegt Marc Dhondt, lid v/d Verkeerscommissie.

"De voorbije zomer is men enkel met de verfpot en verfborstel op stap gegaan. Het straatbeeld kreeg enkele zebrapaden en enkele fietssuggestiestroken bij, wat ook ons pleidooi was. Maar het blijft na anderhalf jaar een mager rapport. Tevens stellen we vast dat er een verlenging werd gegeven inzake het beheer v/h betalend parkeren, niettegenstaande het stadsbestuur in diezelfde gemeenteraad van 8 september 2015 nog te kennen gaf te willen wachten met de verlenging van die concessie tot het geactualiseerd mobiliteitsplan er is. Een jaar later verandert het stadsbestuur plotseling van mening en wordt er wel een verlenging toegekend."

CD&V-gemeenteraadslid, Norbert Wallaert: "Op de zitting van de gemeenteraad van 13 december 2016 hebben we onze hoop uitgedrukt om toch nog iets te zien van dat aangekondigde mobiliteitsplan ... helaas, tot nu toe blijft het stil."

Na een het uitvoeren van een mobiliteitsenquĂȘte via wijkbevragingen, lanceerde CD&V vorig jaar in februari een eigen mobiliteitsplan met een langetermijnvisie. "Zo werd op ons voorstel, weliswaar met heel wat onnodige vertraging, de zone 30 ingevoerd. Recent werd ook het bewonersparkeren uitgebreid, hoewel wij duidelijk aangetoond hebben dat de volledige wijken die aansluiten bij het centrum snakken naar meer leefbaarheid op vlak van mobiliteit werd gekozen om slechts met enkele straten uit te breiden. Een gemiste kans", aldus Norbert Wallaert.

Oppositiepartij CD&V blijft aandringen bij het stadsbestuur om werk te maken van een echte mobiliteitsvisie en te stoppen met kleine en halve aanpassingen. "We wijzen er op dat ons mobiliteitsplan, zonder duur studiebureau maar met inspraak van de bevolking, reeds een jaar klaar ligt. Het stadsbestuur heeft dat plan ook gekregen. We stellen voor dat het stadsbestuur gewoon toegeeft dat ze er niet in slaagt een degelijke visie uit te bouwen en best de totale implementatie van ons mobiliteitsplan overneemt,", klikt het bij de CD&V.

© www.krantvanblankenberge.be