Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 16/02/2017 Oud Stadhuis Flinke overheidssteun voor restauraties in Blankenberge Geert Bourgeois, Vlaams minister van onroerend erfgoed, kent 228.246 euro subsidie toe voor restauratiewerken in Blankenberge. 133.776 euro is bestemd voor het Oud Stadhuis en 94.470 euro voor het prieeltje en het administratief gebouw van Complex Mamet.

Het pittoreske Oud Stadhuis, gelegen in de Kerkstraat dateert uit 1680 en is het oudst bewaarde burgerlijk gebouw van de stad. Het is sinds 1937 beschermd als monument. Op het zadeldak staat een sierlijk torentje, gemaakt door de Brugse klokkengieter Dumery.

Met de premie zullen de gevels, daken en het interieur van het Oud Stadhuis gerestaureerd worden. Vandaag dient het gebouw als tentoonstellingsruimte, wat ook na de restauratie zo zal blijven.


★ ★ ★

Complex Mamet, situeert zich in de Molenstraat en werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de familie Mamet. Het bestaat uit een neoclassicistisch herenhuis met koetspoort, een binnenkoer met een centraal gelegen administratief gebouwtje, stallingen en een prieeltje. Het complex is een gaaf bewaard geheel dat representatief is voor de levenswijze van de negentiende-eeuwse burgerij. Om die reden is het 'Complex Mamet' op 8 juni 1998 integraal beschermd als stadsgezicht.

Prieeltje in het Complex Mamet

De vormgeving en de afwerking van het administratief gebouw met smeed- en houtwerk zijn puur vakmanschap. Het prieeltje, een gaaf bewaard houten tuinelement, is een stille getuige van de levenswijze van de toenmalige burgerij. Met de onroerend erfgoedpremie zal de volledige restauratie van zowel het interieur als het exterieur van het beschermde administratief gebouw en prieeltje gebeuren.

In het 'Complex Mamet' wordt er een horecazaak uitgebaat. De afgelopen jaren konden ook al het koetsiersverblijf, het koetshuis en stallingen, het herenhuis en de koer op onderhoudspremies rekenen. Het administratief gebouw en het prieeltje staan na restauratie open voor het publiek als getuige van de levenswijze van de gegoede burgerij in de negentiende eeuw. In de toekomst zal tevens de volledige site worden opgenomen in toeristische rondleidingen die de stad Blankenberge organiseert met de gidsenkring.

© www.krantvanblankenberge.be