Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 17/02/2017 Heffing op leegstand en verwaarlozing hervormd De dubbele belasting die vroeger bestond op Vlaams en Stedelijk niveau verdwijnt. In het nieuw reglement zullen de eigenaars evenveel blijven betalen maar ze krijgen geen twee facturen meer. Björn Prasse

Sinds enkele jaren is Blankenberge ontvoogd op gebied van inspectie woonkwaliteit waardoor er reeds autonoom kwaliteitsinspecties kunnen worden uitgevoerd en tevens kan worden opgetreden tegen leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare panden. Onder impuls van viceminister-president Bart Tommelein heeft de Vlaamse regering nu ook beslist om in deze materie niet langer op te treden op die plaatsen waar de steden en gemeenten dat zelf kunnen.

Schepen voor wonen Björn Prasse: "Omdat onze strijd tegen leegstaande en verwaarloosde panden belangrijk is om de beeldkwaliteit maar ook de woonkwaliteit in onze stad verder te verbeteren, hebben we de uitgestoken hand van de Vlaamse overheid meteen aangenomen. Reeds in het najaar gaf ik opdracht aan onze diensten om te onderzoeken hoe we zonder de belasting voor de eigenaars te verhogen toch de druk op een kwaliteitsverbetering hoog kunnen houden. In het nieuw reglement van de stad zal de dubbele belasting die er vroeger bestond op het Vlaamse en stedelijk niveau geconsolideerd worden. De eigenaars blijven evenveel betalen maar krijgen nu geen twee facturen meer. Ze betalen één keer aan de stad. Omdat het ons menens in met de kwaliteit van ons patrimonium is er binnen het college van burgemeester en schepenen ook een consensus om de extra inkomsten aan te wenden voor de verdere opwaardering van ons patrimonium, in het bijzonder de binnenstad."

© www.krantvanblankenberge.be