Krant van Blankenberge | Cultuur
Blankenberge: 18/02/2017 Kusterfgoed kiest nieuwe voorzitter en nieuwe raad van bestuur Marleen De Soete De Raad van Bestuur van de erfgoedcel Kusterfgoed duidde op 26 januari 2017 schepen Marleen De Soete uit De Haan aan als nieuwe voorzitster. Ze volgt hiermee Hilde Veulemans uit Oostende op die eind december 2016 uit de politiek stapte.

Hilde Veulemans was voorzitster sinds de opstart van Kusterfgoed in 2015. Ze loodste de kersverse erfgoedcel met heel wat enthousiasme door het eerste werkingsjaar. Nu neemt Marleen De Soete, schepen van toerisme en roerend erfgoed in De Haan, de fakkel over.

In de nieuwe Raad van Bestuur zetelen Michel Landuyt (ondervoorzitter), Philip Konings (secretaris), Bart Plasschaert (penningmeester), Rudi Catrysse, Francine Duron, Kathleen Haegeman en Kurt Claeys. De bestuursleden met een raadgevende stem zijn Sophie Van Kerckhove, Patrick De Klerck, Jan Vermast, Jonathan Devuyst, Levi Vermote, Sofie Cloet, Kristof Devos en Antony Goethaels.

De erfgoedcel Kusterfgoed verbindt de vier kustgemeenten Blankenberge, De Haan, Oostende en Middelkerke en wil de inwoners van deze gemeenten en steden meer vertrouwd maken met het erfgoed dat typisch is voor de kust. Bovendien ondersteunt de erfgoedcel de verschillende erfgoedspelers in haar werkingsgebied op logistiek, financieel en inhoudelijk vlak.

Meer weten over Kusterfgoed? Surf naar www.kusterfgoed.be

© www.krantvanblankenberge.be