Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 25/02/2017 sp.a niet gewonnen voor het project gemeenschapsdienst Personen die via het OCMW van een leefloon genieten krijgen voortaan de kans om enkele uren per week taken uit te voeren in dienst van de gemeenschap. De partij sp.a die dit geen goed idee vindt ziet liever investeringen in échte tewerkstelling. Schepen van openbare werken en OCMW-voorzitter Ivan De Clerck

Begin maart start de stad Blankenberge met het project 'gemeenschapsdienst' waarbij leefloners die dit willen zich vrijwillig kunnen inzetten om iets te doen voor de gemeenschap. Het project moet ervoor zorgen dat mensen die een leefloon krijgen werkervaring kunnen opdoen om later eventueel te kunnen doorstromen naar een job op de arbeidsmarkt.

Schepen van openbare werken en OCMW-voorzitter Ivan De Clerck: "We gaan gebruik maken van de nieuwe wetgeving die zegt dat de OCMW's leefloners mogen inzetten om gemeenschapsdiensten uit te voeren. We willen in totaal een 20 à 25-tal van deze mensen inzetten om samen met het personeel van de technische dienst de netheid te behouden, niet enkel in het toeristische gedeelte maar ook in de woonwijken. Vanwege het verbod op pesticiden is het nu een hele opdracht om alles handmatig onkruidvrij te houden. Veel handen samen kunnen deze uitdaging tot een goed einde brengen. De leefloners voelen zich opnieuw nuttig en kunnen zo iets terug doen voor de maatschappij die hen hulp aanbiedt. Daarenboven krijgen onze inwoners een positiever beeld van deze doelgroep."

★ ★ ★ Anneke Crevits, sp.a-fractieleider in de OCMW-raad

Anneke Crevits die in de OCMW-raad voor de sp.a zetelt als fractieleider is niet gewonnen voor deze aanpak. "Gemeenschapsdienst betekent gewoonweg werken met goedkope werkkrachten, bovendien belet het dat deze mensen gaan zoeken naar werk of een opleiding zullen volgen", aldus Anneke Crevits. "Ons standpunt is dat al wie werkt een behoorlijk loon moet ontvangen en geen aalmoes van 1 euro per uur ... dit ruikt overigens naar uitbuiting. Bovendien, door leefloners in te zetten gaan hiermee sowieso jobs verloren, zelfs als je geen vaste werknemers ontslaat, dan nog zijn het volwaardige jobs die je niet creëert. Minstens een deel van de leefloongerechtigden zullen nu het werk doen dat anders door gewone betaalde werkkrachten zou worden verricht."

"Het project 'gemeenschapsdienst' is zogezegd op vrijwillige basis, maar wij vinden hier geen 'vrijwilligheid' in terug", zegt Anneke Crevits. "In de wet wordt ingeschreven dat je werkbereidheid kan laten blijken door het aanvaarden van gemeenschapsdienst. Dit heeft duidelijk een dwingend karakter. Geef die mensen een job, in plaats van gemeenschapsdienst. Het invoeren van werken onder de minimumlonen, want dat is wat gemeenschapsdienst is, valt voor ons onder moderne slavernij. Gemeenschapsdienst invoeren voor leefloongerechtigden en asielzoekers gewoon omdat ze iets moeten terugdoen voor wat ze krijgen, is zinloos. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat de gemeenschapsdienst vaak stigmatiserend werkt. Bovendien hangt de uitkering van het leefloon meestal samen met persoonsgebonden problemen die op korte termijn niet kunnen worden opgelost zoals armoede, psychische problemen, een handicap of een moeilijke familiale situatie. Voor sp.a Blankenberge is het duidelijk dat het project gemeenschapsdienst absoluut geen goed idee is. Wij willen investeringen zien in échte tewerkstelling."

© www.krantvanblankenberge.be