Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 02/03/2017 Samen werken aan lokale mobiliteit In het najaar van 2016 lanceerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit een oproep naar Vlaamse steden en gemeenten om zich kandidaat te stellen voor Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA). Blankenberge werd samen met negen andere Vlaamse steden en gemeenten weerhouden om deel te nemen aan het project. Samen werken aan lokale mobiliteit

Tijdens een LaMA werken bewoners en geïnteresseerden aan oplossingen voor lokale mobiliteitsvraagstukken. Dit gebeurt samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers. Uit LaMa komen geen grote droomprojecten, wel concrete oplossingen.

Blankenberge werd uit de meer dan 30 kandidaatstellingen als enige kustgemeente laureaat.

"Een kuststad is op het vlak van mobiliteit een buitenbeentje", zegt burgemeester Patrick De Klerck, bevoegd voor mobiliteit. "In de zomer is de verblijfsdensiteit een veelvoud van de situatie in de winterperiode. Dit betekent dat er zich op mobiliteitsvlak specifieke problemen manifesteren, maar ook opportuniteiten ter harte kunnen genomen worden. Bedoeling is om de verschillende modi beter op elkaar af te stemmen, en vooral meer ademruimte te geven aan de wandelaars en de fietsers. Het duurzaam mobiliteitsperspectief moet verder concreet worden ingevuld worden, we kijken dan ook met veel aandacht uit naar de suggesties van dit LaMa project."

LaMA is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit met de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant. Leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn: Bond Beter Leefmilieu, TreinTramBus, Mobiel21, Trage Wegen vzw, Taxistop, Autodelen.net, Fietsersbond en de Voetgangersbeweging.

www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org

© www.krantvanblankenberge.be