Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 23/03/2017 Regenboogacties kleuren het Maerlant Atheneum Voor het eerst in de Blankenbergse scholengeschiedenis is er sprake van een GSA-week. Tijdens deze week die plaatsvindt in het Maerlant Atheneum van 20 tot en met 24 maart lopen tal van regenboogacties waarbij iedereen zijn of haar steentje bijdraagt voor het welslagen ervan.

Dit jaar is het Maerlant Atheneum als eerste school in Blankenberge gestart met de oprichting van een Gay Straight Alliance. Het initiatief komt van Laure De Clercq, leerling van het vijfde en tevens voorzitter van de leerlingenraad. "Een 'Gay Straight Alliance' is een groep van leerlingen die ervoor zorgt dat iedereen op school zichzelf kan zijn", verduidelijkt Laure. "Begin dit schooljaar, om iedereen zo een beetje kennis te laten maken met wat we voor ogen hadden, hebben we in de eerste instantie een workshop georganiseerd samen met Çavaria, de overkoepelende vereniging van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen."

Ondertussen is er op school met medewerking van de directie en een aantal leerkrachten een GSA-werkgroep opgericht waarbij Laure De Clercq werd verkozen als voorzitter en Lotta Hoffmann als secretaris. De werkgroep telt ongeveer een twintigtal leerlingen, ze vertegenwoordigen alle klassen van het eerste tot het zesde leerjaar. "Maandelijks zitten we rond de tafel om te zien hoe we nog meer leerlingen op school warm kunnen maken om mee te gaan in het verhaal", zegt Laure. "Bedoeling is dat we een aanspreekpunt zijn voor leerlingen die zich niet zo goed in hun vel voelen. Heel wat jongeren in het middelbaar worstelen immers met hun seksuele geaardheid en identiteit. Door het onderwerp bespreekbaar te maken hopen we een open, dynamisch en vernieuwend schoolklimaat te creëren voor élke leerling."


Regenboogacties kleuren het Maerlant Atheneum

Om hun doelstelling kracht bij te zetten organiseert de GSA-werkgroep in samenwerking met de vzw Çavaria deze week workshops voor het eerste tot en met het zesde studiejaar waarbij elke leerling gedurende twee uur vorming krijgt over seksuele diversiteit. "Daarnaast staan er ook een aantal regenboogacties op stapel", zegt Laure. "We hebben de GSA-week aangekondigd met een ludieke actie op de speelplaats met muziek en regenboogvlaggen om duidelijk te maken wat er ging gebeuren op school. Verder kunnen de leerlingen op onze campus gedurende een drietal dagen tijdens de pauzes selfies nemen bij de regenboog, die ze vervolgens kunnen posten op de Facebookpagina van GSA-Vlaanderen. De leukste kiekjes komen trouwens in aanmerking voor een prijs."

Laure De Clercq is heel blij dat het Maerlant Atheneum als eerste school in Blankenberge is mee gestapt in het Gay Straight Alliance-verhaal. "Ik ben er mij van bewust dat er nog heel veel werk aan de winkel is vooraleer we iedereen zullen overtuigen dat het helemaal niet uitmaakt of je nu hetero, homo, lesbo, bi, cis- of transgender bent. In één jaar tijd kun je immers de wereld niet veranderen. Laat ons daarom de hoop uitspreken dat ook de andere scholen in onze stad het voorbeeld zullen volgen", zegt Laure tot besluit.

© www.krantvanblankenberge.be