Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 05/04/2017 Buurtbewoners en politie slaan handen in elkaar De bewoners van de straat De Wandelaar in Blankenberge die een zevental maanden werden opgeschrikt door een inbraak op klaarlichte dag hebben een buurt-informatie-netwerk opgericht. Het charter voor het BIN is gisteren op politiecommissariaat ondertekend door de betrokken actoren, burgemeester Patrick De Klerck, korpschef Hans Quaghebeur en BIN-coördinator Johan Maene.

Een buurt-informatie-netwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt waarbij er tussen beide partijen informatie wordt uitgewisseld, specifiek afgestemd op de betrokken buurt. Het BIN heeft in de eerste plaats als doel het veiligheidsgevoel verhogen.

Commissaris Henk Soulliaert licht toe: "Het is de bedoeling dat buurtbewoners die verdachte situaties opmerken, onmiddellijk bellen naar de dienst 101. Dit kan gaan over verdachte voertuigen of personen, hangjongeren die het al te bont maken, enz ... Op dit moment sturen wij een ploeg ter plaatse om te evalueren. Mocht er effectief iets aan de hand zijn dan brengen we de buurtbewoners daarvan op de hoogte via een sms-bericht, waarbij we eventueel zullen vragen om alert te zijn. Indien we na een melding meteen iemand kunnen inrekenen, dan worden de buurtbewoners daar de volgende dag over geïnformeerd, weliswaar binnen de wet op de privacy."

Het buurt-informatie-netwerk De Wandelaar is door de bewoners van de straat in het leven geroepen nadat er een zevental maanden geleden bij één van hen op klaarlichte dag een inbraak werd gepleegd. "Het is niet zo dat we hier constant verdachte handelingen zien, maar we willen preventief te werk gaan", vertelt buurtbewoner Johan Maene. "De meeste woningen in onze straat De Wandelaar staan los van elkaar wat het onveiligheidsgevoel in de hand werkt. Met het oprichten van het BIN willen we preventief te werk gaan en daarnaast ook de sociale samenhang in onze buurt verbeteren. Bijvoorbeeld, als er iemand van ons op reis is dan kunnen we dit melden aan elkaar, zodoende dat we als buurtbewoners onder elkaar een oogje in het zeil kunnen houden."


Buurtbewoners en politie slaan handen in elkaar
De buurtbewoners kwamen gisteren bijeen voor een groepsfoto bij het BIN-bord
dat aangeeft dat hun straat deel uitmaakt van een buurt-informatie-netwerk.

Het charter voor het buurt-informatie-netwerk De Wandelaar is gisteren op het politiecommissariaat door de betrokken actoren ondertekend. Het document wordt vandaag digitaal overgemaakt aan de Federale Overheid Binnenlandse Zaken waar het formeel nog moet worden goedgekeurd. Commissaris Henk Soulliaert denkt dat het BIN-De Wandelaar officieel operationeel zal zijn binnen een twee à drietal weken. Op dit moment zijn er 22 bewoners van de straat De Wandelaar die zich hebben ingeschreven om deel uit te maken van het netwerk. Johan Maene, die werd aangeduid als BIN-coördinator, doet langs deze weg een warme oproep naar de overige bewoners in de straat om ook lid te worden. Johan Maene is te bereiken via e-mail johan.maene2@gmail.com en op het nummer ☎ 0475/26 59 90.

© www.krantvanblankenberge.be