Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 19/04/2017 Meer parkeermogelijkheden voor inwoners en tweedeverblijvers De stad Blankenberge heeft gisteren haar Kadernota Mobiliteit voorgesteld. Krachtlijnen daarbij zijn het optimaliseren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de badstad, inzetten op multimodaliteit, verdere aandacht voor de zwakke weggebruikers en last but not least, een aanzienlijke uitbreiding van het bewonersparkeren, zowel voor de eigen inwoners als voor de tweedeverblijvers.

Voor de concrete uitwerking van het nieuw mobiliteitsplan werd beroep gedaan op het studiebureau van de West-Vlaamse Intercommunale. Daarnaast werd rekening gehouden met de enquête die werd opgesteld naar aanleiding van de aanleg van de centrumstraten, als met de enquête welke werd uitgevoerd door de handelsgebuurtekring Centrum.

Hoofdbrok in het nieuw mobiliteitsplan is het parkeerbeleid en om meteen in huis te vallen, de tarieven worden aangepast. De nu twee verschillende betalende zones, de rode en oranje zone, worden één zone met een eenduidig tarief 1,50 euro per uur dit tijdens de weekends en de schoolvakanties tussen 09:00 en 19:00 uur. De zone voor het betalend parkeren blijft in omvang ongeveer hetzelfde met uitzondering van de Vanderstichelenstraat waar er in het nieuw systeem ook zal moeten betaald worden. Het zogenaamde gazettentarief wordt 'Shop & Go' waarbij je 20 minuten gratis kunt parkeren. De prijs voor een parkeerkaart blijft hetzelfde 125 euro per jaar maar wordt uitgebreid naar de tweedeverblijvers die worden gelijkgesteld met de eigen inwoners. Alle anderen blijven 250 euro betalen voor deze parkeerkaart.

Meer parkeermogelijkheden voor inwoners en tweedeverblijvers

Het bewonersparkeren wordt voor een flink stuk uitgebreid met het gebied ten noorden van de lijn Vredelaan/Zuidlaan/Koning Albert I-laan. De vroegere deelzones worden afgeschaft wat betekent dat je met een parkeerkaart over het ganse grondgebied zal kunnen parkeren daar waar er bewonerspakeren is ingevoerd. De bestaande zone ter hoogte van de Frontwijk wordt uitgebreid tot en met de Jules Soetestraat, Wijtschatestraat en een deel van de Tervatestraat. In de Jeanne Vande Puttelaan wordt een verschuiving van het bewonersparkeren doorgevoerd. In de straten waar het bewonersparkeren van toepassing is blijft het kortparkeren voor alle anderen van toepassing, één uur parkeren met de blauwe parkeerschijf.

Het kortparkeren van maximum één uur zal verder gestimuleerd worden in de straten die direct aansluiten op het centrum. Specifiek gaat het over de Onderwijsstraat, de straten rond de Sint Rochuskerk, aan het Leopold III plein, de Sebastiaan Vernieuwestraat, de Generaal Lemanstraat en de Paul Devauxstraat. De Smet de Naeyerlaan wordt na evaluatie en in overleg met de plaatselijke handelaars in het nieuw systeem opnieuw betalend parkeren.

Een niet onbelangrijke verandering is het schrappen van de Weststraat uit de voetgangerszone. De Weststraat die eind 2018 wordt heraangelegd zal in het nieuw mobiliteitsplan over de volledige lengte en tijdens het ganse jaar toegankelijk zijn voor het gemotoriseerd verkeer. De verzinkbare paaltjes hoek Molenstraat en Sebastiaan Vernieuwestraat worden verplaatst naar de Langestraat en de Nieuwstraat aansluitend met de Weststraat. De nieuwe regeling moet onder andere een betere toegankelijkheid van de garages in het centrum garanderen en een betere doorstroming van het verkeer tijdens de marktdagen.Rood: betalend parkeren. Lichtblauw: blauwe zone/bewonerskaart. Blauw stippellijn: zone rechthebbende bewonerskaart. Paars: kort parkeren. Lila: kort parkeren voor bezoekers stadhuis. Groen: laden en lossen. Geel: private parkings.

De veranderingen opgelijst hierboven gaan in principe in voege op 1 januari 2018. Nog dit jaar, wellicht in juli, wordt in samenspraak met de vervoersmaatschappij De Lijn een aanpassing van het traject van de Centrumbus doorgevoerd. Op langere termijn, tegen 2020, wil het stadsbestuur starten met de heraanleg van de Grote Markt met inbegrip van een ondergrondse parking. In de rand van het mobiliteitsplan wordt verder ingezet op de zwakke weggebruiker, wordt in het nieuwe stationsgebouw 'Blue Bike' geïntroduceerd en zal men onderzoeken waar er bijkomende oplaadplaatsen voor elektrische fietsen en elektrische auto's kunnen gerealiseerd worden. In samenspraak met De Lijn en de afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest, wordt onderzocht waar er in de directe omgeving van een tramhalte ten westen en ten oosten van de stad randparkings zouden kunnen komen. Tot slot zal het stadsbestuur onderzoeken of het autodelen kan geïntroduceerd worden.

© www.krantvanblankenberge.be