Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 22/04/2017 CD&V blijft pleiten voor brugfiguur in scholen CD&V blijft pleiten voor brugfiguur in scholen In de OCMW-raad van 20 april diende CD&V het voorstel in om aan de scholen een OCMW-contactpersoon toe te wijzen die tevens zitdag zou houden binnen de school. Voor veel ouders zou dit een kans zijn om in een vertrouwde omgeving vlot in contact te komen met het OCMW. Beide vragen werden erchter niet weerhouden.

OCMW-raadslid, Brigitte Monbaliu: "We merken dat heel wat gezinnen de weg naar het Sociaal Huis nog steeds niet vinden en dat heeft verschillende redenen. Ook onze scholen, die de kinderarmoede het snelst detecteren, stellen dit vast. Zij zien de signalen en krijgen allerhande vragen van de ouders. Zij zijn reeds jarenlang vragende partij om een brugfiguur aan te stellen die de kloof tussen OCMW en de school moet 'overbruggen'. Een brugfiguur richt zich binnen de school hoofdzakelijk op armoedebestrijding, kleuterparticipatie en tracht de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen. Omwille van onder andere financiƫle redenen vult het beleid die vraag niet in."

CD&V die voorstander om die kloof te dichten heeft op de jongste OCMW-raad van donderdag 20 april het voorstel ingediend om aan de scholen een OCMW-contactpersoon toe te wijzen die tevens zitdag zou houden binnen de school. Beide vragen werden echter niet weerhouden.

"Als we vaststellen dat volgens de cijfers van Kind en Gezin de kinderarmoede blijft stijgen in Blankenberge dan vinden we dit een gemiste kans. Naast de reeds bestaande initiatieven was dit een opportuniteit om de kinderarmoede in zijn totaliteit aan te pakken. Als gezinspartij zullen we dit voorstel blijven onder de aandacht brengen", aldus Brigitte Monbaliu.

© www.krantvanblankenberge.be