Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 22/04/2017 Zorgzame handelaars gebundeld in handige infobrochure Vorig jaar in juni hebben 32 lokale handelaars van Blankenberge hun handtekening gezet onder het convenant 'Zorgzame Handelaar'. Met het ondertekenen van het charter engageren zij zich voor een verregaande dienstverlening naar de klant toe die minder mobiel is of om tal van redenen niet meer tot in de handelszaak kan geraken. Om het de klant nog gemakkelijker te maken is er nu ook een handige informatiebrochure uitgebracht. Zorgzame handelaars gebundeld in handige infobrochure

Anderhalf jaar geleden opperde schepen van middenstand Daphné Dumery het idee om de vergrijzing aan onze kust niet enkel te zien vanuit het oogpunt van de zorg maar ook als een opportuniteit op economisch vlak. Vanuit de Middenstandsraad werd daar meteen enthousiast op gereageerd en er werd een werkgroep opgericht met Tina Farina als voorzitter.

Schepen Daphné Dumery: "In de eerste instantie hebben we alle handelaars aangeschreven met de vraag wie er geïnteresseerd was. Een aantal maanden en vergaderingen later hebben we 32 handelaars bereid gevonden om het charter 'Zorgzame Handelaar' te ondertekenen. Dat gebeurde in juni 2016. Ondertussen zijn er reeds een aantal nieuwe handelszaken bijgekomen. Om de tot nu toe alle zorgzame handelaars in Blankenberge een platform te geven is er een Facebookpagina aangemaakt. In een later stadium krijgen ze ook een plaatsje op de nieuwe website van de stad Blankenberge. Vandaag mag ik als schepen van middenstand met enige trots de folder 'Zorgzame Handelaar' voorstellen. In de handige informatiebrochure komt elke zorgzame handelaar uitvoerig aan bod en wordt er per handelszaak vermeld welke specifieke dienstverlening er op het gebied van zorg en welzijn naar de klant toe wordt gegeven."

De informatieve brochure 'Zorgzame Handelaar' wordt nu zondag 23 april tijdens de 'Zorgbeurs' op het Stadhuis officieel voorgesteld aan het publiek. De komende weken valt de folder bij iedereen in de brievenbus.

De ondertekenaars van het charter 'Zorgzame Handelaar' onderschrijven een gemeenschappelijke visie waarbij er gestreefd wordt naar een aangenaam shopping klimaat, waarin iedereen kansen krijgt en waar er respect is voor elke klant. De handelaars engageren zich om hun dienstverlening tot bij de consument te brengen die omwille van bepaalde redenen (leeftijd, fysieke beperking, enz ...) zelf niet meer tot bij de handelszaak kan geraken. Ofwel engageert de handelaar zich om zijn zaak binnen de ruimtelijke mogelijkheden zo toegankelijk mogelijk te maken voor de minder mobiele klant.

© www.krantvanblankenberge.be