Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 24/04/2017 Samenwerking tussen OCMW en scholen werkt wel Zowel de Open VLD- als de NVA-fractie zijn resoluut gekant tegen het CD&V-voorstel dat stelt dat een OCMW-bediende zitdagen moet houden binnen de schoolmuren. Beide fracties in het OCMW Blankenberge nemen het niet dat de oppositiepartij CD&V de populistische toer opgaat en een 'brugfiguur' uit het OCMW wil plaatsen in de scholen. Samenwerking tussen OCMW en scholen werkt wel

De samenwerking tussen het OCMW en de scholen zoals die op vandaag bestaat werkt wel degelijk volgens de Open-VLD en N-VA-fractie. "Het voorstel op tafel gelegd door de CD&V dat stelt dat een OCMW-bediende zitdagen moet houden binnen de schoolmuren wordt daarom verworpen, dus niet zoals CD&V stelt omwille van financiƫle redenen", zeggen OCMW-voorzitter Ivan De Clerck en N-VA-fractievoorzitter Nadia Cloetens.

"Het spreekt voor zich dat het OCMW en de scholen een 'open lijn' moeten hebben die meteen rapporteert wanneer er problemen zijn. Het is al even evident dat de zorgcoƶrdinator, de schooldirectie en eventuele vertrouwenspersonen samen met de OCMW-diensten meteen optreden wanneer er de minste signalen van gezinsarmoede, geweld tussen de ouders, sociale problemen en dergelijke opduiken. Deze samenwerking en communicatie gebeurt reeds meerdere jaren, maar blijkbaar is niet iedereen hiervan op de hoogte! Bij de aanpak van de armoedeproblematiek wordt ook vaak nog eens beroep gedaan op opvoedings-ondersteunende diensten waar we mee samenwerken. Het detecteren van kinderarmoede is en blijft een prioriteit voor het OCMW Blankenberge", aldus OCMW-voorzitter Ivan De Clerck.

© www.krantvanblankenberge.be