Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 26/04/2017 Kindergemeenteraad pleit voor fietsvriendelijke stad Het voorbije werkjaar heeft de kindergemeenteraad gewerkt rond het in de kijker plaatsen van speelpleinen en het bepalen van een veilige fietsroute tussen de speelpleinen. De bevindingen werden in een lijvig adviesdocument gegoten en op de laatste zitting van de kindergemeenteraad overhandigd aan het college van burgemeester en schepenen.

De leden van de kindergemeenteraad hebben zich tijdens de voorbije maanden vooral gebogen over het in kaart brengen van een veilige fietsroute tussen de verschillende wijkspeelpleinen in onze stad. In februari werd een traject uitgewerkt tussen De Speurneuze, 't Veermeer, De Leutegoart en De Vitamine. Hun aanbevelingen werden een gedetailleerd verslag, waarbij alle plus- en minpunten langs de route gespecifieerd werden, overgemaakt aan de verkeerspolitie. Op de daaropvolgende vergadering is politie hoofdinspecteur Peter Janssoone de haalbare en niet haalbare oplossingen voor de bevindingen komen toelichten.

Kindergemeenteraad pleit voor fietsvriendelijke stad

In de adviesnota aan het college van burgemeester en schepenen werden afzonderlijk van de fietsroute tussen de speelpleinen nog een aantal algemene bemerkingen rond fietsvriendelijkheid op papier gezet. De kindergemeenteraad is tevreden over de reeds geleverde inspanningen maar ook overtuigd dat er nog meer kan gerealiseerd worden. Zo wordt onder meer gepleit voor bijkomende fietssuggestiestroken of fietspaden, bijkomende zebrapaden, meer voorsorteerstroken voor fietsers en een doorsteek wandel-fietspad langs de achterzijde van de begraafplaats die de wijk Bommelzwin verbindt met de westelijke kant van de Scharebrugstraat.

Het lijvig document dat ze deze week na het afsluiten van de laatste zitting mochten overhandigen aan het college van burgemeester en schepenen omvat naast de veilige fietsroute tussen de vier wijkspeelpleinen ook een aantal losse adviezen. Tijdens de kindergemeenteraden werd er duchtig gediscussieerd over uiteenlopende ideeën. De voornaamste aandachtspunten die ze in hun advies willen meegeven zijn: meer vuilnisbakken plaatsen over heel Blankenberge, meer hondenpoepweides creëren zodat de speelpleinen niet meer gebruikt worden, meer groen en grotere zitbanken voorzien in het centrum, een wielerkoers voor kinderen organiseren, de tunnel aan de witte wijk opfrissen en het speelplein van de wijk Bommelzwin uitbreiden met speeltoestellen voor kleuters en schoolkinderen van de eerste graad van de lagere school.

Naast vergaderen hebben de kinderen ook zelf de handen uit de mouwen gestoken. Zo hebben ze onder andere vorig jaar in december, onder begeleiding van de stedelijke groendienst, struiken aangeplant op het speelplein De Leutegoart. In februari brachten ze een bezoek aan het Federaal Parlement waar ze door schepen van jeugd Daphné Dumery een rondleiding kregen. Vorige week mocht de kindergemeenteraad de activiteiten op de jaarlijkse Buitenspeeldag officieel op gang trekken met het traditioneel lintje knippen.

Het college van burgemeester en schepenen, die best onder de indruk was van de inspanningen die de kindergemeenteraad het voorbije werkjaar heeft geleverd, belooft de aanbevelingen ter harte te nemen. De verschillende adviezen zullen worden overgemaakt aan de bevoegde diensten en het adviesdocument zal ook worden voorgelegd op de gemeenteraad.

Op zaterdag 20 mei kunnen de leden van de kindergemeenteraad zich uitleven in pretpark Bellewaerde.
Een leuke afsluiter van een boeiend werkjaar voor iedereen die zetelde als kindergemeenteraadslid.

© www.krantvanblankenberge.be