Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 29/04/2017 Strenger reglement voor nachtwinkels Gebruik makend van de mogelijkheden van de gewijzigde wet van 1 april 2016 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, werd op de jongste gemeenteraad in Blankenberge een strenger gemeentelijk reglement inzake het uitbaten van nachtwinkels goedgekeurd. Gemeenteraad

Het strenger gemeentelijk reglement wijzigt de sluitingsuren en er wordt in de politieverordening een hoofdstuk 'Openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening' opgenomen.

"We sluiten ons in de eerste plaats aan op het federaal wettelijk kader", zegt burgemeester Patrick De Klerck. "Dit besluit zorgt ervoor dat dagwinkels langer kunnen openblijven, dit van 05:00 tot 23:00 uur. Voor de nachtwinkels volgen we de wettelijke openingsuren van 18:00 tot 07:00 uur. Daarnaast formuleert dit besluit hoe een vestigingsvergunning kan worden aangevraagd en welke stukken er in het dossier dienen aanwezig te zijn. Dit is een aanvulling ten aanzien van het initiƫle reglement. De coƶrdinatie hiervan gebeurt door de dienst Lokale Economie. Finaal in het nieuw reglement wordt ook meer gedetailleerd bepaald wanneer de vestigingsvergunning vervalt."

In functie van de aanpassingen zullen de nachtwinkels, na het respecteren van de overgangstermijn, opnieuw onderzocht worden op hun legitimiteit. Het nieuwe reglement voor de nachtwinkels treedt in werking op 1 juni 2017. Het besluit dat een aantal bepalingen van Titel III (openbare rust) van de algemene politieverordening herschikt, werd op de jongste gemeenteraad van 18 april goedgekeurd door Open-VLD, N-VA, sp.a en de CD&V. Het Vlaams Belang onthield zich.

© www.krantvanblankenberge.be