Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 02/05/2017 15 jaar gehandicaptenadviesraad werpt zijn vruchten af Zaterdag jongstleden werd in het dienstencentrum De Bollaard met een 60-tal aanwezigen 15 jaar gehandicaptenadviesraad gevierd. De raad die zich inzet voor een toegankelijk Blankenberge, met als voorzitter Herman Laekeman, heeft de voorbije jaren heel wat werk verzet. 15 jaar gehandicaptenadviesraad werpt zijn vruchten af

De Stedelijke Gehandicaptenadviesraad, kortweg GAR, is opgericht in 2002. Het doel van de GAR bestaat in het scheppen van een kader om een gehandicaptenbeleid in onze stad uit te bouwen op alle manieren die zij daartoe nuttig acht. Dit gebeurt door eigen initiatieven uit te bouwen van diverse aard, adviezen formuleren en bestaande initiatieven ondersteunen en coördineren. Voorzitter en drijvende kracht achter de GAR is Herman Laekeman.

De Gehandicaptenadviesraad bestaat ondertussen 15 jaar en heeft in al die jaren reeds heel wat kunnen bewerkstelligen om onze stad op velerlei vlak toegankelijker te maken, niet enkel voor personen met een lichamelijke handicap, maar ook voor ouderen die minder mobiel zijn.

We vroegen aan voorzitter, Herman Laekeman, de tot nu toe belangrijkste realisaties van 'zijn' adviesraad. "Eerst en vooral, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking is enorm belangrijk om te kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Als voorzitter ben ik dan ook bijzonder tevreden dat we vanuit onze adviesraad de voorbije 15 jaar in dit kader reeds heel wat konden realiseren."

"Een eerste actiepunt bij de start was het opmaken van een inventaris van alle noden van personen met een handicap. Van daaruit werd er een 'Wegwijzer' uitgebracht die onlangs werd geactualiseerd en vervangen door de folder 'Leven met een handicap in Blankenberge'. We werden nauw betrokken bij de bouw van het Bloso-sportcentrum. Voor wat betreft de toegankelijkheid in openbare gebouwen werden er op diverse plaatsen liften voorzien en is er in het CC Casino in functie van de voorstellingen een ringleiding voor slechthorenden geïnstalleerd. Op het openbaar domein werden 138 voorbehouden parkeerplaatsen voorzien en werden de perrons van het openbaar vervoer aangepast voor rolstoelgebruikers. Om de toegang tot het strand te vergemakkelijken is de tunneldoorgang onder de Zeedijk gerenoveerd. De leuning van Kerkstraattrap werd verlengd tot aan de eerste trede. Een zitbankenroute zorgt er dan weer voor ervoor dat oudere personen om de 200 meter een rustpauze kunnen nemen. Recent, in 2016, hebben we een flyer ontwikkeld die eigenaars en verhuurders wil aanmoedigen hun huurwoning of appartement toegankelijk te maken voor mensen met een beperking."

Een hele boterham, maar wellicht is het werk nog niet helemaal af? "Klopt", zegt Herman Laekeman. "Een paar jaar geleden, op vraag van Westkans, het Provinciaal Toegankelijkheidsbureau van West-Vlaanderen, hebben we met hen samengewerkt om de horecazaken in Blankenberge te screenen. Van de 89 etablissementen die we toen bezocht hebben met ons team kregen er uiteindelijk slechts 23 een toegankelijkheidslabel van Toerisme Vlaanderen. Wat daarbij opvalt is, dat de mooiste boulevard van Blankenberge, de Franchommelaan, geen enkel restaurant of café heeft die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Met andere woorden, er is dus nog heel wat werk aan de winkel."

© www.krantvanblankenberge.be