Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 08/05/2017 Erasmus+ project Unity in Diversity Erasmus+ project Unity in Diversity Van 7 tot en met 14 mei is de campus Sint-jozef Sint-Pieter in Blankenberge gastschool voor een uitwisselingsproject tussen zes Europese landen.

Samen met de collega's uit Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje en Zweden werkt de Blankenbergse school een week met leerlingen van 5 Ecw-Emt en Lmt aan het project Unity in Diversity.

Elk land focust in de loop van drie jaar op een programma om beter om te gaan met diversiteit tussen jongeren. De invalshoek kan velerlei zijn ... sport, kunst enzovoort. De Sint-Jozef Sint-Pieter campus in Blankenberge bekijkt hoe ze via IT kan bijdragen tot een betere integratie op school.

De school krijgt in die week 40 buitenlandse jongeren op bezoek die allemaal in gastgezinnen zullen verblijven. Het project wordt gedeeld in vier sub thema's: kansen voor slechtzienden, voor slechthorenden, voor jongeren met taalachterstand en voor jongeren met leerstoornissen. Gedurende deze ongetwijfeld boeiende week worden er mensen van binnen en buiten de school met expertise rond deze onderwerpen samengebracht.

De final ceremony vindt plaats op vrijdag 12 mei. Diezelfde dag worden de jongeren ontvangen op het Stadhuis waar ze het project mogen voorstellen aan schepen van onderwijs Daphné Dumery.

© www.krantvanblankenberge.be