Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 17/05/2017 Realisatie volkstuintjes bijna in zicht ... Realisatie volkstuintjes bijna in zicht ... Tijdens het schepencollege van 16 mei werd de gunning voor de aanleg van de volkstuintjes goedgekeurd. De firma met de meest gunstige voorwaarden kreeg de opdracht toegewezen. Voor de aanleg van de volkstuintjes werden de nodige financiële middelen voorzien in het budget van de stad Blankenberge.

De aanbesteding van de terreinaanleg en de tuinbergingen voor de volkstuintjes in de Bijsterveldstraat zijn afgerond. De aanvang van het project werd reeds meerdere malen bijgesteld, mede door de vertraging in de behandeling van de bouwvergunning bij het departement Omgeving in Brugge. Het voorziene budget van 55.000 euro werd overigens ook opgetrokken naar 65.000 euro. De Vlaamse Landmaatschappij zal een deel van de kostprijs subsidiëren.

Schepen voor Wonen en Milieu Björn Prasse: "De gunning van dit tweede luik van het dossier is het startschot voor de definitieve uitrol van ons project volkstuintjes. Zoals afgesproken zullen de gebruikers die dat wensen uniforme tuinhuisjes aangeboden worden die we door de groepsaankoop tegen een lagere prijs kunnen aanbieden. Ook de vraag van verschillende gebruikers naar een regenton werd meteen meegenomen in het concept, zodat ook daar de deelnemers aan het project zelf een keuze kunnen maken. We zijn blij dat na verschillende subsidierondes en aanbestedingen onze volkstuintjes nu echt van start kunnen gaan. Tegen de herfst van 2017 moet alles in gebruik kunnen worden genomen."

© www.krantvanblankenberge.be