Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 01/06/2017 Bedevaart naar kapelletje van Sint-Job De Sint-Janswijk in Uitkerke organiseert dit jaar de 38ste editie van de bedevaart naar het kapelletje van Sint-Job. De jaarlijkse bedevaart, voorgegaan door diaken Henk Sanders van de federatie Blankenberge, gaat door op zondag 11 juni. Bedevaart naar kapelletje van Sint-Job

De pelgrimage vertrekt om 14:30 uur aan de Sint-Amanduskerk in Uitkerke. Al biddend trekken de gelovigen door de polders tot aan het kapelletje van Sint-Job, gelegen in de Sint-Janswijk langs de Blankenbergse Dijk. De inwoners van deze wijk maken er een erezaak van om de bedevaarders en toevallige voorbijgangers op een gepaste wijze welkom te heten. Reeds van in de verte kan je de talrijke vlaggen en sierbogen zien die de volledige wijk versieren.

Na een korte plechtigheid aan het kapelletje van Sint-Job is iedereen welkom voor een gezellig samenzijn op de hoeve 'De Laatste Stuiver', gelegen tegenover de kapel. De 'vrienden van Sint-Job' zorgen er ook dit jaar voor dat er naast diverse dranken ook belegde boterhammen, de zo gegeerde droogvis en tal van andere versnaperingen te verkrijgen zijn aan zeer democratische prijzen. De opbrengst wordt integraal gebruikt voor het onderhoud van de kapel, een werk die de bewoners van de Sint-Janswijk graag voor hun rekening nemen.

Deze hoogdag voor de wijk Sint-Jan kent een stijgend succes ... veel gelovigen, maar ook niet gelovigen komen jaarlijks terug naar deze unieke bedevaart. De organisatoren hopen ook deze keer op heel wat belangstelling.

Stukje geschiedenis ...

De oorsprong van de bedevaart moet men situeren in het begin van de 19de eeuw. De kapel werd gebouwd op de plaats waar voorheen de kerk van het dorp Sint-Jan stond. Omstreeks 1575 werd de kerk verwoest door de watergeuzen van Vlissingen. Een 200-tal jaar geleden heeft men met de restanten het kapelletje gebouwd. Oorspronkelijk vond de bedevaart plaats op de eerste zondag na de naamdag van Sint-Job. Tegenwoordig gebeurt dit op de tweede zondag van juni.

© www.krantvanblankenberge.be