Krant van Blankenberge | Politiek
Blankenberge: 27/06/2017 Op naar een fietsvriendelijke stad Op naar een fietsvriendelijke stad In navolging van de landelijke CD&V-campagne 'Koning Fiets' pakt CD&V Blankenberge-Uitkerke uit met een eigen plan om onze stad fietsvriendelijk te maken.

"Onze partij heeft reeds eerder dan vandaag de term 'fietsvriendelijke stad' op de politieke agenda geplaatst, zelfs lang voordat de eerste okerkleurige fietssuggestiestroken in ons straatbeeld verschenen zijn", zegt CD&V-fractievoorzitter Sandy Buysschaert.

"Reeds in 2012, maar ook in 2013 hebben we gepleit om mobiele fietsstallingen aan te kopen zodat fietsers bij een evenement op een meer comfortabele manier hun fiets zouden kunnen stallen. Daarnaast hebben we het voorstel gelanceerd om publieke fietspompen te installeren op strategische plaatsen. Tot op heden hadden de meerderheidspartijen daar telkens geen oren naar."

Nu wil CD&V nog een stapje verder gaan en lanceren ze een plan om Blankenberge en Uitkerke fietsvriendelijker te maken. "Opnieuw kiezen we resoluut voor de lange termijnvisie", zegt Sandy Buysschaert. "We willen werk maken van een stad waar de fiets de meest comfortabele en meest vlugge manier is om zich te verplaatsen, vandaar ons fietsactieplan. Bij iedere heraanleg van een straat willen we een brede inspraak gedragen door middel van een 'fietsparlement' dat minstens moet bevolkt zijn met een afgevaardigde uit de kindergemeenteraad, de jeugdraad, de seniorenraad, de verkeerscommissie, iemand uit de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, een vertegenwoordiger van de fietsersbond en uiteraard de bewoners uit de betrokken straat. Het samengesteld fietsparlement krijgt als taak te brainstormen over hoe men het comfort van de fietser kan maximaliseren."

Vanuit het beleid zelf pleit CD&V om een fietsonderzoek te doen om in kaart brengen waar er de komende jaren zich mogelijkheden aanbieden om autoloze fietswegen aan te leggen, vrij liggende fietspaden te creƫren, enz ... Verder wil de partij dat er werk wordt gemaakt om schoolomgevingen veiliger te maken, afsluitbare fietstrommels ter beschikking worden gesteld in bepaalde wijken, dat men de strijd aanbindt tegen diefstal door middel van lokfietsen en camerabewaking in de fietsstallen ruimte in het parkeergebouw aan het station ... Ook de eerder aangehaalde punten die de partij op de agenda plaatste vanuit de oppositie, de aankoop van mobiele fietsstallingen om in te zetten tijdens evenementen, opvallende kleurrijke fietsstallingen voorzien in de binnenstad en op de Zeedijk en het plaatsen van publieke fietspompen maken deel uit van het CD&V-fietsactieplan.

Het plan zal door CD&V na de zomer op de zitting van de gemeenteraad van september op tafel worden gelegd.

© www.krantvanblankenberge.be