Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 14/09/2017 Schenking gedenkplaat Jules Gadeyne Het Museum-Café Huisje van Pé Majutte heeft een nieuwe aanwinst. De eigenaars Peter Gadeyne en Lena Beernaert kregen van Dirk Kamoen zaakvoerder van hotel Alfa-Inn een opmerkelijke schenking. Het betreft een gedenkplaat die in 1936 als eerbetoon voor Jules Gadeyne werd opgehangen aan de gebouwen van de school waar Jules stichter van was. Schenking gedenkplaat Jules Gadeyne

In 1906 werd in de huidige Onderwijsstraat, naast de bibliotheek de avond vak- en tekenschool opgericht door Jules Gadeyne. Later werd dit de Middelbare Nijverheidsschool. Eén van de hellingen naar de Zeedijk van Blankenberge, de Jules Gadeyne helling verwijst nog steeds naar deze man die ook een voortreffelijk kunstschilder en meubelmaker was.

Peter Gadeyne, de nieuwe eigenaar van het Huisje van Majutte, is de achterkleinzoon van Jules. Ook de familie Kamoen heeft ook een binding met deze school. Een grootoom van Dirk Kamoen, zaakvoerder van Hotel Alfa Inn, was er de eerste directeur, later opgevolgd door Staf Marrannes. De gedenkplaat die destijds als eerbetoon voor Jules Gadeyne in 1936 werd opgehangen aan de gebouwen van de school kwam om één of andere reden terecht in de handen van de familie Kamoen. Dirk Kamoen die van oordeel was dat de gedenkplaat thuishoorde in het Huisje van Majutte heeft deze onlangs geschonken aan Peter Gadeyne.

"Een mooie en voor ons zeer waardevolle aanwinst", zegt Peter Gadeyne. "De gedenkplaat zal naast het verhaal van de visserij en de tentoonstelling rond Jules Gadeye onze gezellige zolder ongetwijfeld een meerwaarde geven."

Het werk dat Peter en zijn echtgenote Lena sinds de opening van het Huisje van Majutte reeds verzet hebben wordt enorm geapprecieerd. "In een jaar tijd is ons museum uitgegroeid tot één van de toeristische toppers van Blankenberge", zegt Peter. "Spontaan worden spulletjes uit het vissersverleden binnengebracht. Waar wij echter nog steeds naar op zoek zijn, is een mooie maquette van een originele Blankenbergse Schuit. Weinig toeristen die ons Museum-Café bezoeken hebben notie van het feit dat die platbodems vroeger op het strand lagen. Didactisch zou dit een grote meerwaarde betekenen. Misschien wil wel iemand zo'n bootje ter beschikking stellen of ruilen voor een origineel schilderij van Jules Gadeyne?"

Contact opnemen met Peter Gadeyne kan op het nummer ☎ 0486/06 17 80.

© www.krantvanblankenberge.be