Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 23/11/2017 De Krant van Blankenberge stopt definitief Alfons Monte en Daphné Dumery

Toen ik in september dit jaar voor een poosje de stekker uit de Krant van Blankenberge trok had ik nooit kunnen indenken dat dit het begin zou betekenen van een totaal nieuwe wending in mijn leven. Reeds heel kort na het stopzetten van de digitale berichtgeving over ons steedje werd ik benaderd door onze eerste schepen Daphné Dumery met de vraag of ik wou opkomen op de N-VA lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De vraag kwam totaal onverwacht waardoor ik in de eerste instantie een poosje de boot heb afgehouden. Veel wikken en wegen en het mag gezegd worden, de overredingskracht van Daphné, hebben me uiteindelijk doen inzien dat ik wellicht meer kan betekenen voor Blankenberge door binnen de politiek actief mee te werken aan het beleid en het uitstippelen van de toekomst voor onze stad en haar inwoners.

De prominente plaats op de verkiezingslijst die de N-VA Blankenberge me heeft aangeboden biedt kansen om in de nieuwe legislatuur, indien de kiezer dit wenst, daadwerkelijk ook mijn steentje bij te dragen. Dergelijke opportuniteit kon en mocht ik gewoonweg niet naast me neerleggen.

De nieuwe uitdaging zorgt er tevens voor dat ik samen met jullie onherroepelijk definitief afscheid zal moeten nemen van de Krant van Blankenberge. Weliswaar is dit met gemengde gevoelens. Al die jaren heb ik het namelijk met veel plezier gedaan. Als journalist was ik een bevoorrechte getuige die me achter de schermen heel wat kennis over het reilen en zeilen van onze stad heeft bijgebracht. Kennis die ongetwijfeld nog vaak van pas zal komen.

Langs deze weg wil ik alle lezers van de Krant van Blankenberge, maar ook de vele verenigingen en de mensen waarmee ik goede relaties heb weten op te bouwen, uitdrukkelijk bedanken voor het jarenlang vertrouwen, een vertrouwen dat ik in mijn nieuwe uitdaging binnen de politiek opnieuw wil waarmaken!

© www.krantvanblankenberge.be