Krant van Blankenberge | Algemeen Nieuws
Blankenberge: 30/11/2017 Samenwerkingsinitiatief digitale Oorlogskroniek abrupt stopgezet Samenwerkingsinitiatief digitale Oorlogskroniek abrupt stopgezet

Medio 2015 startte de Krant van Blankenberge in samenwerking met het stadsarchief de Oorlogskroniek 1914-1918. Tekst en foto's werden tot op heden maandelijks aangeleverd door stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. Zelf zorgde ik ervoor dat alles tegen de eerste van de maand netjes gepubliceerd werd op de door mij betaalde webruimte van de Krant van Blankenberge.

Het initiatief kreeg de nodige aandacht in het stadsmagazine 'InfoBlankenberge'. Er werd zelfs aangekondigd dat het stadsbestuur de mogelijkheid zou onderzoeken om de Oorlogskroniek aan het eind van de rit uit te geven in boekvorm.

Vandaag, tot onze grote spijt, moeten we de lezers van de Oorlogskroniek helaas teleurstellen. Deze week werd ik door de bevoegde schepen Philip Konings via een schrijven op de hoogte gebracht dat het weinig zin had, nu dat de Krant van Blankenberge is gestopt, om de kroniek via dit kanaal verder te zetten. Tevens werd mij gevraagd om de reeds gepubliceerde edities te verwijderen.

Verstomming alom! De Oorlogskroniek 1914-1918 wordt in een door mij speciaal daarvoor aangemaakte lay-out gepubliceerd. Het is dus perfect mogelijk om dit historisch naslagwerk alsnog tot een goed einde te brengen en er eventueel een geschikte domeinnaam aan te koppelen. Pieter Deschoolmeester en ik hebben er de voorbije jaren reeds heel wat tijd en energie ingestopt. Vragen om dit allemaal teniet te doen doet me de wenkbrauwen fronsen. Ik kan me moeilijk van de indruk ontdoen dat er politieke motieven meespelen. Dat is jammer, niet zozeer voor mezelf, wel voor de mensen die de oorlogskroniek de voorbije jaren tot nu toe steevast hebben gevolgd.

Vandaag 1 december 2017 zou de inmiddels 30ste editie moeten verschijnen. Op de valreep heb ik nog geprobeerd om via een schrijven de bevoegde schepen op andere gedachten te brengen. Tot nu toe kwam er echter geen enkele reactie, vandaar deze toelichting.

© www.krantvanblankenberge.be