Krant van Blankenberge | Oorlogskroniek | 1915
Blankenberge: 01/07/2015 - Auteur: Pieter Deschoolmeester Oorlogskroniek | Juli 1915 ★ ★ ★ ★ ★

In juli 1915 registreerden de diensten Burgerlijke Stand van Blankenberge en Uitkerke negen overlijdens.(1) Zeven daarvan betroffen kinderen of baby's. De bezetting van onze stad was toen 9 maanden oud. De honger en ontbering werden voelbaar en hadden overduidelijk hun weerslag op het sterftecijfer ...

Uitkerke
  • 15 juli 1915: Clara Maria Helena Byl, 'zonder beroep, 11 jaar en 11 maanden oud'
  • 28 juli 1915: Albertine Dewulf, 'zonder beroep, twee dagen oud'

Blankenberge
  • 4 juli 1915: Gerarda Magdalena Kempener, 'zonder beroep, acht jaren, eene maand, vijfentwintig dagen oud'
  • 6 juli 1915: Flora Irma-Maria Jonckheere, 'zonder beroep, zeven maanden, tweeëntwintig dagen oud'
  • 6 juli 1915: Irma Vandendriessche, 'zonder beroep, twee jaren, zeven maanden, vijf dagen oud'
  • 8 juli 1915: Omnisphoor-Alexander Lipouter, 'scholier, dertien jaren, elf maanden, zeven dagen oud'
  • 26 juli 1915: 'levenloos kind van het mangeslacht'[Overlijdensakte van Gerarda Magdalena Kempener, SAB, akten burgerlijke stand]
★ ★ ★ ★ ★ 13 juli 1915

Het Blankenbergse college van burgemeester en schepenen moest de vraag van de lokale hoteliers om financieel vergoed te worden voor de inkwartiering van Duitse troepen in hun hotels en gasthoven, negatief beantwoorden.(2) Als bezet land diende België in te staan voor de kosten voor de inkwartiering en het onderhoud van de bezettingstroepen. In de praktijk kwam het erop neer dat de lokale overheden deze kosten moesten voorschieten in afwachting van een terugbetaling door de staat. Doordat de Blankenbergse gemeentekas nagenoeg leeg was, kon het gemeentebestuur de hotelhouders echter niet (onmiddellijk) tegemoet komen.

Volgens de Blankenbergse hoteliers kregen de Brugse hotelhouders hiervoor wel een vergoeding. In Brugge was het inderdaad zo dat de hotelhouders bij wie Duitse troepen logeerden, daarvoor betaald werden. Dit gold echter enkel voor de hotels die nog open waren en die dus naast militairen ook nog 'gewone' hotelgasten ontvingen. In Blankenberge was de situatie enigszins anders. Sinds de eerste dag van de bezetting hadden de Duitsers nagenoeg alle hotels opgeëist voor de inkwartiering van militairen of van 'verplicht tewerkgestelden' waardoor er voor 'gewone' hotelgasten geen plaats meer was. Toch slaagde het gemeentebestuur er af en toe in om tijdens de bezetting wat geld vrij te maken voor de uitbetaling van de hotelhouders. De meeste hoteluitbaters moesten echter wachten tot (lang) na de bezetting vooraleer ze een vergoeding ontvingen.

★ ★ ★ ★ ★
22 juli 1915

Adelaïde Peene en Jozef De Vlieger vernemen het overlijden van hun bijna 26-jarige zoon Lodewijk Jozef, soldaat bij het 4de linieregiment. Deze Blankenbergenaar was daags voordien te Hoogstade (deelgemeente van Alveringem achter het IJzerfront) 'gestorven voor België'.(3)


[Foto op de grafsteen van soldaat Jozef De Vlieger.
Hij ligt begraven in het ereperk Moederssmart op de stedelijke begraafplaats.]
★ ★ ★ ★ ★
23 juli 1915

De Blankenbergse gemeenteraad beslist om de 'gemeentebons' niet uit te betalen op 1 augustus 1915, zoals oorspronkelijk gepland, maar uit te stellen tot '5 maanden na het tekenen van het vredesverdrag'. Eind november 1914 was de Blankenbergse gemeentekas zo goed als leeg. Om de vele uitgaven alsnog te kunnen bekostigen, had het gemeentebestuur al op 24 november 1914 'gemeentebons' laten drukken. Deze bons golden als volwaardig betaalmiddel. Wie ermee betaald werd, had de garantie dat deze 'op termijn' ingeruild zouden kunnen worden voor 'courant geld'. De plaatselijke bevolking, die niet vertrouwd was met dit alternatieve betaalmiddel, weigerde aanvankelijk om ermee te betalen. Het gemeentebestuur was bijgevolg genoodzaakt om de inwoners te dwingen deze gemeentebons als volwaardig betaalmiddel te gebruiken op straffe van een geldboete of zelfs 'eene gevangenzitting'.(4)[Blankenbergs gemeentegeld uit 1915 ter waarde van 1 frank. Verzameling Tosca.]

In dezelfde zitting geeft de Blankenbergse gemeenteraad toestemming om gemeentebons van 0,20 frank (20 centiemen) te drukken en dit voor een totaalbedrag van 20.000 frank.(5) Voorheen waren er al gemeentebons gedrukt van 1, 2, 5 en 20 frank.

★ ★ ★ ★ ★ (1)SAB, akten burgerlijke stand Blankenberge en Uitkerke
(2)SAB, collegenotulen van 13 juli 1915
(3)SAB, akten burgerlijke stand Blankenberge
(4)SAB, gemeenteraadsnotulen van 19 november 1914 en 23 juli 1915
(5)idem

Voor meer info of vragen rond de 'Oorlogskroniek' kunt u contact opnemen met de stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester via e-mail archief@blankenberge.be of op het telefoonnummer ☎ +32 (0)50 63 64 25.
Neem ook een kijkje op: www.blankenberge.be/degrooteoorlog

© www.krantvanblankenberge.be