© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: De monetaire toestand ::

Het muntstelsel was in het 'Ancien Regime' en tot het einde van de 18de eeuw een ingewikkelde zaak. Kort samengevat in 1526 werd de gulden (florijn) als munteenheid ingevoerd. Een gulden was onderverdeeld in 20 stuivers, 1 stuiver was gelijk aan 4 oorden. Wegens de devaluatie sprak men van de gulden courant en de gulden wisselgeld. Een gulden wisselgeld = 1,666 gulden courant.

In officiële en private boekhoudingen rekende en boekte men echter in oude muntwaarden namelijk het pond groot Vlaams die onderverdeeld was in 20 schellingen. 1 schelling was onderverdeeld in 12 penningen.

In de Zuidelijke-Nederlanden waren er verschillende soorten pond met een andere waardeverhouding in gebruik namelijk het pond Parisis, het pond Artois, het pond Tournais en andere. Het pond Parisis was twaalf maal minder waard dan het pond groot Vlaams. De muntstukken waren echter niet meer in gebruik. Zes gulden was één pond groot Vlaams waard. De boekhouders waren ook verplicht om een omrekentabel bij de hand te hebben om de waarde tussen de gulden en het pond te kunnen inboeken. De regering had in 1701 het pond groot Vlaams gedevalueerd. De muntstukken in omloop waren zo divers dat handelaars, renteniers, notarissen en mensen met geld verplicht waren een omrekenboekje op zak te hebben om de meer dan 20 soorten muntstukken te evalueren op de werkelijke waarde. De gangbare muntstukken bevatten een bepaald gewicht aan zilver of goud.

In zilver tussen 1755-1796:
1 gulden = 8,22 gram
1 pond groot Vlaams = 49,32 gram
1 pond Parisis = 4,11 gram

In goud tussen 1749-1785:
1 gulden = 0,524 gram
1 pond groot Vlaams = 3,144 gram
1 pond Parisis = 0,262 gram
1 pond groot Vlaams = 12 pond Parisis

Wanneer een rekening moest vereffend worden, was dit onbegonnen voor de gewone man. Vandaar het begrip 'eene Blankenberghsche rekeninghe'. Een Blankenbergse rekening betekent heden: een lange overdreven hoge rekening.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be