© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: Het mislukte assignatenexperiment ::

Met de komst van de Franse revolutionaire troepen ging men het Franse 'pond Tournais' hanteren. Het pond Tournais was maar 0,1333 pond groot Vlaams waard. Dat stond tegenover de gulden courant in de verhouding 49 gulden = 90 pond. Niet alleen hanteerden de Fransen een ander rekensysteem, terwijl daarnaast ook de traditionele stelsels werden gebruikt, maar zij introduceerden ook het papiergeld in de vorm van assignaten. De bevolking stond van het begin af aan uiterst wantrouwig tegenover deze nieuwigheid. Als dubieuze waarborg voor de assignaten gebruikten de Franse revolutionairen immers de kerkelíjke bezittingen en de geconfisqueerde goederen van de emigranten. De Franse staat zelf was nagenoeg failliet. De bevolking in de Zuid-Nederlandse gewesten kende al de assignaten bij naam en wist dat ze in Frankrijk sterk gedeprecieerd waren. De assignaten geraakten niet op een natuurlijke en ongedwongen wijze in omloop. Tezelfdertijd verdwenen de gouden en zilveren munten uit de omloop zodat het normale handelsverkeer werd belemmerd. Op talrijke plaatsen ontstonden moeilijkheden bij de betalingen. Na de slag van Neerwinden in 1793 werden de Franse troepen met hun assignaten terug over de grens gedreven en leken de monetaire problemen van de baan.

Bij de tweede verovering van de Zuidelijke-Nederlanden gingen de Fransen radicaler te werk. De bevolking moest de assignaten tegen hun nominale waarde aanvaarden hoewel de reële koers tot minder dan de helft was gedaald. Wie weigerde of een dubbele koers probeerde toe te passen riskeerde zeer zware geldboetes en gevangenisstraffen.

In maart 1796 lanceerde de Franse overheid een nieuw soort papieren geld: de 'mandat territorial' dat al snel het jammerlijk lot van het assignaat zou delen. Vanaf 1796 ging de overheid weer geleidelijk over op het gebruik van muntgeld voor overheidsbetalingen zodat na 1798 munten opnieuw algemeen werden gebruikt. Dit ging des te gemakkelijker omdat na een onderbreking sinds 1792 vanaf juli 1795 terug Amerikaans goud en zilver langs Spanje Frankrijk binnenstroomde.

Inmiddels was het pond in het kader van de hervorming van maten en gewichten als rekeneenheid vervangen door de decimale frank bij decreet van 18 germinal jaar III (7 april 1795). Bij wet van 28 thermidor jaar III (15 augustus 1795) kreeg deze frank een waarde van 5 gram zilver met een gehalte van negen tienden fijn. Tussen 1796 en 1801 werden 17 200 000 zilveren 5-frankstukken geslagen waardoor het geldverkeer geleidelijk normaliseerde. Er werden ook stukken van 1 décime, 2 décimes en 5 décimes in omloop gebracht. Vanaf 1802 kwamen er ook stukken van 40 francs, 20 francs, demifrancs, en andere in omloop.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be