© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: Traditionele gebruiken worden gewijzigd ::

In de 18de eeuw leefden de mensen op het ritme van de wisselingen van de seizoenen. Dag en nacht waren ingepast in een christelijke geïnspireerde kalender van maanden, weken en dagen verweven met de liturgische perioden van zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar (Kerst, vasten, Pasen, ...). Die eeuwenoude cyclus werd doorbroken met de invoering van de republikeinse kalender met zijn tiendaagse weken gewijd aan deugd, vernuft, werkzaamheid en andere republikeinse waarden. Met het invoeren van de tiende dag gingen 16 rustdagen verloren en werden zon- en kerkelijke hoogdagen ontheiligd. Diepgaander werd door de nieuwe kalender het eeuwenoude levenspatroon van mens en samenleving ontregeld.

De naleving van de republikeinse kalender werd door de gewone volksmens geboycot. Men bleef zich aan de traditionele kalender houden, zeker op het platteland. De naleving van de godsdienstplichten en zelfs het houden van processies en allerhande devotiepraktijken werden in ere gehouden hoewel ze officieel verboden waren. Onder Keizer Napoleon-I werden de religieuze feesten opnieuw ingevoerd zij het in beperkter aantal en door het concordaat deels herschikt wat samen met de afschaffing ven de republikeinse kalender een normalisatie betekende van het levensritme van mens en maatschappij.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be