© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: De schuilhaven (1) ::

In de 18de eeuw, tijdens het Oostenrijks bewind, begon eindelijk het groot offensief tot het bekomen van een schuilplaats voor de schuiten. Het ogenblik om stappen te doen bij onze vorst Jozef II, zoon van Maria-Theresia, was goed gekozen daar de Keizer kost wat kost de handel der provinciën wilde opbeuren. Verzoekschriften, plannen, contacten en over en weer geloop naar Brugge en naar Gent volgden elkaar in snel tempo op. Soms was er hoop: 'Datter nu meerder apparentie es van de moullee te becommen als oijt'. Maar kort daarna werden de onderhandelaars opnieuw met een kluitje in het riet gestuurd met de vraag: 'Van te maeken een juste begrootinge van becostinge'.

Eén van de voornaamste redenen waarom de Blankenbergse vissers zo op het graven van een haven aandrongen was dat zij de noodzaak aanvoelden om tot de bouw van grotere vaartuigen over te gaan. Zoals zij zelf betoogden hield de vis zich steeds verder van de kusten af: 'Daer onze visschers met hunne cleyne ende opene schuyten niet in staat en seyn te gaan visschen'. Zij hadden dus grotere vaartuigen nodig om verder ín zee te gaan maar die grotere vaartuigen konden ze niet op het strand neerzetten zoals de platte schuiten.Afbeelding: Voorstel schuilhavenproject anno 1765.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be