© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: Vangsectoren ::

Zoals de vorige bezettingsjaren bleef de kustzone in drie vangsectoren ingedeeld. De sector toegekend aan de vissersvaartuigen van Nieuwpoort was gelegen tussen de Franse grenswateren tot voor Westende. De vaartuigen van Oostende waren toegelaten in een sector tussen Westende en De Haan terwijl de vaartuigen van Blankenberge en Zeebrugge eenzelfde sector mochten bevissen. Deze strekte van De Haan tot in de omgeving van de Thornton Bank wat meer is dan 15 mijlen uit de kust.Afbeelding: Haringvangst 1943 (Raymond Cattoor en Florimonne Cattoor).

Gedurende het haringseizoen echter was de vissersvloot op de ganse kust toegelaten en naar gelang de verplaatsing van de haringscholen was ze af en toe op onze West- of Oostkust samengedrongen. Tijdens het haringseizoen 1941-1942 kregen een 40-tal Belgische vaartuigen van de Duitse overheid toelating om vanuit Grevelingen (Frankrijk) op haring te vissen. In 1942-1943 wilde men Duinkerken inschakelen als aanvoerhaven omdat daar meer ligplaatsen beschikbaar waren dan te Grevelingen. De meeste Oostendse- en Nieuwpoortse vissers konden in hun thuishaven blijven. Enkele Oostendse, samen met de grootste boten uit Blankenberge en Zeebrugge mochten verhuizen naar Duinkerken.

Wat koste de haring ín 1943?

# Af visser: 5,25 frank/kilo
# Af verzender: 6,15 frank/kilo
# Aan verbruiker binnen het kustgebied: 8,5 frank/kilo
# Aan verbruiker buiten het kustgebied: 10 frank/kilo
# Gerookte haring aan verbruiker: 18,5 frank/kilo
# Opgelegde haring: 16 frank/per 500 gram

Men kan niet beweren dat dit alles duur was. Boter in het zwart koste toen 400 frank/kilo. Een vergelijking gaat hier niet op maar toch kan men niet loochenen dat 40 kilo haring slechts een kilo boter waard was.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be