© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: De haringcampagne 1944-1945 ::

Evenals de vorige campagnes werd de ijle haring uitsluitend op de Belgische kust dicht samengedrongen aangetroffen. Hij verplaatste zich van West naar Oost zodat bij de aanvang van de campagne de haringvisserij overwegend op de Westkust plaatsgreep. Echter naarmate het seizoen vorderde schoven de haringscholen Oostwaarts op en het is in de omgeving van De Wandelaar dat de laatste haringvangsten werden buitgemaakt vanwaar hij op 28 maart 1945 omzeggens plotseling spoorloos verdween. Daar liep dan ook de vierde wonderbare ijle haringcampagne ten einde. Het ijle haringseizoen van 1943-1944 ving aan op 2 december 1943 en hield aan tot 18 maart 1944. Dat van 1944-1945 ving aan op 11 december 1944 en eindigde op 28 maart 1945. Vergeleken met de vorige seizoenen was het van tamelijk korte duur.

Tijdens het haringseizoen vergaan meerdere vissersvaartuigen door mijnontploffing zoals de B.32 Wami (een open boot, eigenaars gebroeders R. en J. Tant) op 28 februari 1944 samen met de Z.8 Albert-Emielen de N.11 Columbus.

Doordat Duinkerken gedurende de haringcampagne door de vijand bezet bleef was het onze vissers niet mogelijk, zoals gedurende de drie voorgaande jaren werd toegelaten, de haringcampagne vanuit een Franse haven mede te maken en zodoende onze vernielde havens te ontlasten. De Fransen die meer dan wij door de aanhoudende bezetting van Duinkerken gestoord waren kwamen integendeel op onze gastvrijheid aanspraak maken en niettegenstaande de grote moeilijkheden die daarmee gepaard gingen werden een 25-tal Franse vissersvaartuigen naar Nieuwpoort overgebracht die vanuit deze haven de haringvisserij meemaakten.

Ook Nederlandse vaartuigen werden in onze wateren toegelaten en op 17 februari kwamen zes schepen hun vangst te Nieuwpoort lossen. Nadien gingen ze hun vangst rechtstreeks in Nederlandse havens markten, hoofdzakelijk te Breskens en soms in andere havens.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be