© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: Geraadpleegde werken en bronnen ::

# Maurits Coornaert
Brochure: Middeleeuwse vierboeten en vaarbakens op de Vlaamse kust.

# Ghislaine van Rie
De visvangst te Blankenberge en te Heist 1713-1793.
Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren 1964-1965.

# René Laurent
De havens aan de kust en aan het Zwin.
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën 1986.

# Bernard Deneckere
Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914-1918.
Uitgever Groeninghe N.V. Kortrijk.

# Elie Bilé
Blankenberge, een rijk verleden, een schone toekomst.
Stad-Blankenberge 1971.

# De Soete Dany
Blankenberge, zijn vissersverleden 1850-1950.
Uitgeverij Van De Wiele Brugge 2005

# De Soete Dany
De Blankenbergse zeevisserij.
Uitgeverij Van De Wiele Brugge 2000.

# De grote Oosthoek Encyclopedie.

# Info Blankenberge.
Zesde jaargang nummer 54 (1 juni 1977).

# Neptunus Info Marine
De Belgische vissers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
J. Verleyen.

# Ter Cuere Bredene Heemkring
Jaarboek 1986.
1941-1945 Hoe zat het met de vis.
Richard Verbanck.

# Tijdschrift: Rond de Poldertoren. Nummer 4 (december 2007).
Jacques Larbouillat.

# Tijdschrift: Rond de Poldertoren. Nummer 2 en 3 (2007).
Heist in de 18de eeuw.
Aspecten uit het dagelijks leven: deel 1 en 2
Jacques Larbouillat.


© www.krantvanblankenberge.be