© Krant van Blankenberge | Een Vissersleven: Leven of Hel
Auteur Dany De Soete Een Vissersleven: Hemel of Hel :: De Franse tijd ::

Op het einde van de 18de eeuw verstoorden de politieke gebeurtenissen de rust in Vlaanderen. De strijd tussen Oostenrijk en Frankrijk had voor de bevolking zeer nadelige gevolgen wanneer op 26 juni 1794 generaal Jourdan de Oostenrijkers versloeg te Fleurus en de Franse legers ons land bezetten.

Op 9 vendémaire an IV (1 oktober 1795) werden de Oostenrijkse-Nederlanden en het Prinsbisdom Luik bij de Franse Republiek ingelijfd. De inwoners van deze gebieden gingen voortaan als Franse 'citoyens' door het leven en alle douanekantoren tussen Frankrijk en ons land werden afgeschaft. De oude bestuursinstellingen werden ook afgeschaft. De Zuidelijke-Nederlanden werden ingedeeld in negen departementen die qua grondgebied in grote lijnen overeenkwamen met de huidige Belgische provincies. De huidige provincie West-Vlaanderen kreeg toen de naam van Departement Leie met als hoofdplaats Brugge.
Het departement werd bestuurd door vijf 'administrateurs' aan wie ter controle een regeringscommissaris werd toegevoegd. Tijdens deze periode werd in onze streken de Gendarmerie ingevoerd met als voornaamste opdracht de ordehandhaving. Het bevel werd gevoerd door Franse officieren. De manschappen moesten voor twee derden Frans zijn vanaf de geboorte. De officieren en onderofficieren werden door het Directoire benoemd. De gemeenten met minstens 5 000 inwoners vormden een onafhankelijk kanton. De minder bevolkte dorpen en gemeenten werden samengevoegd. Ieder kanton werd bestuurd door een 'administration municipale' en kreeg een vrederechter indien beschikbaar.

Afbeelding: Doorlatingsbewijs tijdens de Franse overheersing door de overheid afgeleverd. 'Le onzième jour de Germinal' aan Augustinus De Bruyne, bevelvoerder van de vissersboot 'Augustin' toebehorende aan J. De Rijcker. Zonder dergelijk bewijs mocht niemand in zee steken. Germinal = zaaimaand (21 maart tot 20 april).★ ★ ★ ★ ★
Huwelijksakte


Afbeelding: Huwelijksakte van een Blankenbergse visser van de gemeente Uitkerke te tijde van de Franse overheersing. Het huwelijk werd gesloten op zondag 30 augustus 1807 tussen Benoit Popelier, 31 jaar en Jeanne Everaert, 24 jaar.

lees verder
© www.krantvanblankenberge.be